Vores Fælles Historier

vil slå rødder

Vi vokser og derfor har vi valgt at formalisere vores arbejde ved at stifte en almennyttig forening og du skal selvfølgelig med til den stiftende generalforsamling. Vi starter med fællesspisning og straks efter stifter vi foreningen og vælger en bestyrelse.

Tilmelding